Project Tuighuisstraat

#volgditproject

Het Project

Situering

In de Tuighuisstraat in Kortrijk (in de volksmond de Tuinwijk) heeft Wonen Regio Kortrijk al jaren een sociaal woonproject. De huizen, afkomstig uit 1925, waren dringend aan renovatie toe. Daarvoor nam Wonen Regio Kortrijk architect Lieven De Groote van het architectenbureau Tetra en thans van Maker uit Gent onder de arm. 

Het architectenbureau ontwikkelde een concept dat heel nauw aansluit bij het oorspronkelijke opzet van een tuinwijk. De verschillende tuinwijken die je overal in Vlaanderen vindt, deelden immers allemaal eenzelfde concept: ze beschikken allemaal over een gemeenschappelijke achtertuin die de ontmoeting en het sociaal contact tussen de verschillende bewoners moest stimuleren. Doorheen de jaren zijn de achtertuinen echter geleidelijk aan volgebouwd met berghokken, garages of andere constructies.

Wonen Regio Kortrijk wil die sociale functie nu weer herstellen en ontwikkelde samen met het architectenbureau een flexibel ontwerp waarbij de wooneenheden zelfs kunnen afgebroken worden mochten de woonbehoeften van mensen in de toekomst veranderen.

Modulair en circulair bouwen noemen ze dat.

In de Tuinwijk worden 18 huizen gesloopt, in de plaats komen 31 nieuwe wooneenheden.

Op de hoek van de Tuighuisstraat en de Graaf Boudewijn IX-laan worden 16 appartementen, studio’s en duplexen voorzien. Daarnaast wordt ook de binnentuin in ere hersteld. Bovendien worden de appartementen gebouwd met de bouwmaterialen van de oorspronkelijke woningen die er stonden, een proefproject van Wonen Regio Kortrijk, afvalmaatschappij OVAM, het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB) en bouwproducent Wienerberger.

Timing

De start van dit project vond plaats midden februari 2020.
Bedoeling is om de nieuwe woningen in gebruik te kunnen nemen in het voorjaar van 2022.

 

Nieuws

Bouwwerken starten op 4 juli 2022

Het heeft wat voeten in de aarde gehad, maar eindelijk kunnen we het startschot geven van de bouwwerf aan de Tuighuisstraat – Graaf Boudewijn IX-laan. Voor de realisatie van dit project gaat Wonen Regio Kortrijk in zee met aannemer Artes Depret.Die heeft de start van de bouwwerf nu ingepland op maandag 4 juli. Dan begint de aannemer met de funderingstechnieken die tot eind augustus zullen duren. Tijdens deze fase wordt onder meer het overtollige grondwater weggepompt. De aannemer zorgt ervoor…

Aannemer isoleert vrijgekomen muren

Het bouwproject aan de Tuighuisstraat heeft de afgelopen maanden vertraging opgelopen. Het ziet ernaar uit we pas in het voorjaar van 2022 kunnen starten met de bouw van het appartementsblok. Na de sloop van de woningen in de buurt kwamen de muren van een aantal overgebleven woningen bloot te staan aan koude, wind en regen. Om te vermijden dat dit voor vocht- en warmteproblemen zorgt, startte de aannemer deze week met het isoleren en winddicht maken van die muren. Op…

Veel aandacht voor circulair bouwen

Momenteel wint Wonen Regio Kortrijk prijzen in voor de werken die aannemers zullen uitvoeren omde renovatie van de zogenaamde Tuinwijk tot een goed einde te brengen.Het schrijven van de bestekken voor deze werken heeft enige tijd gevraagd.Dat komt voornamelijk doordat er doorheen het project veel aandacht uitgaat naar wat men‘circulair bouwen’ noemt. Hiermee bedoelen we dat we de materialen van de oude, intussen gesloopte gebouwen zoveelmogelijk hergebruikt worden. We hebben het hierbij bijvoorbeeld over de gevelstenen en de dakpannen uit…

Sloopwerken Tuighuisstraat bijna voltooid

Jullie zullen ongetwijfeld al gezien hebben dat de afbraak van de panden op de hoek van de Tuighuisstraat en de Graaf Boudewijn IX-laan een feit is. een aantal originele bouwmaterialen werden mooi gerecupereerd en gestapeld om later opnieuw te kunnen gebruiken. Het terrein staat klaar voor het optrekken van een eigentijdse nieuwbouw. Iets verderop in de straat, vlak bij het pand van het CAW, moeten nu nog twee leegstaande vervallen pandjes en enkele garages gesloopt worden. Dat gebeurt in een…

Aannemer richt stapelzone in

Zoals je al zal gemerkt hebben, is de aannemer volop bezig met de sloopwerken van de af te breken woningen. Die afbraak verloopt niet zoals bij elk ander project, want de bouwmaatschappij heeft de bedoeling om de nieuwe woningen terug op te bouwen met de oorspronkelijke gevelstenen en dakpannen uit 1925. In het kader van een wetenschappelijk onderzoek wordt bovendien ook gekeken of er met bastaardmortel of kalkmortel kan gewerkt worden. Daarom moet de afbraak veel zorgvuldiger gebeuren.  Achteraan de werfzone…

Blijf op de hoogte