een overzicht van de werken tot het kerstverlof

Onlangs startten Wonen Regio Kortrijk en aannemer Artes-Depret de bouwwerken op voorde realisatie van 31 nieuwe sociale wooneenheden in uw buurt, zowel woningen alsappartementen. Momenteel wordt het overtollige grondwater weggepompt en wordt de werf verderingericht. Zo verscheen afgelopen vrijdag een eerste torenkraan op het bouwterrein. Op woensdag 16 november komt daar nog een tweede montagekraan bij, meer bepaald inde Tuighuisstraat op het perceel waar de woningen met huisnummer 13, 14, 15 en 16 straksgebouwd zullen worden. De paalfunderingswerken voor de …

Lees meereen overzicht van de werken tot het kerstverlof

Installatie Torenkraan op vrijdag 21 oktober ’22

Komende vrijdag 21 oktober 2022 wordt de torenkraan van de werf gemonteerd. En dat vraagt wat plaats. Daarom zal de Graaf Boudewijn IX-laan die dag afgesloten worden voor alle verkeer en dat voor het stuk tussen het kruispunt met de Elfde Julilaan en het kruispunt met de Hugo Verriestlaan.In huisnummers uitgedrukt, betekent dit dat de straat afgesloten wordt tussen de nummers 78 en 112. Meteen kunnen dus ook de parkeervakken tussen de huisnummers 78 en 112 die dag niet gebruikt …

Lees meerInstallatie Torenkraan op vrijdag 21 oktober ’22

werf tuighuisstraat wordt zo energiezuinig mogelijk georganiseerd

Ook Wonen Regio Kortrijk en aannemer Artes-Depret bekijken in deze energiecrisistijden hoe de werf op een zo zuinig en milieuvriendelijk mogelijke manier kan georganiseerd worden. Vaak kunnen kleine ingrepen al een heus verschil maken. Zo is er op dit ogenblik niet voldoende elektriciteit aanwezig op de werf.De makkelijkste oplossing is om overal dieselgeneratoren bij te plaatsen die extra stroom opwekken, al weten we dat dit soort motoren niet milieuvriendelijk zijn. Daarom werd op de werf Tuighuisstraat voor een batterij-unit gekozen met …

Lees meerwerf tuighuisstraat wordt zo energiezuinig mogelijk georganiseerd