Meiboomzetting

Een fijn moment op donderdag 27 september. Op de site van de Tuighuisstraat waar we volop bezig zijn met de renovatie van de oude tuinwijk, bereikte aannemer Artes het hoogste punt van de werf. En zoals de traditie dat wil, wilden we dat niet ongemerkt laten voorbijgaan. De meiboom werd gezet om de werf te behoeden van onheil. Bij de meiboomzetting hoorde natuurlijk ook een hapje en drankje voor alle medewerkers..

Ook het binnengebied zal heringericht worden

Intussen zal je al gezien hebben dat de bouwwerken op kruissnelheid gekomen zijn. Het gaat nu echt wel vooruit. Zoals je weet speelt in het ontwerp voor de wijk rond de Tuighuisstraat ook het groengebied een belangrijke rol.  De buurt is destijds ontstaan als een echte tuinwijk met een sociale rol voor de binnentuin.   Over dat binnengebied hebben we de afgelopen weken overleg gevoerd met het Kortrijkse stadsbestuur.  Daar werd beslist om de binnentuin ook aan te pakken. Aan Maker Architecten, die ook …

Lees meerOok het binnengebied zal heringericht worden

een overzicht van de werken tot het kerstverlof

Onlangs startten Wonen Regio Kortrijk en aannemer Artes-Depret de bouwwerken op voorde realisatie van 31 nieuwe sociale wooneenheden in uw buurt, zowel woningen alsappartementen. Momenteel wordt het overtollige grondwater weggepompt en wordt de werf verderingericht. Zo verscheen afgelopen vrijdag een eerste torenkraan op het bouwterrein. Op woensdag 16 november komt daar nog een tweede montagekraan bij, meer bepaald inde Tuighuisstraat op het perceel waar de woningen met huisnummer 13, 14, 15 en 16 straksgebouwd zullen worden. De paalfunderingswerken voor de …

Lees meereen overzicht van de werken tot het kerstverlof

Installatie Torenkraan op vrijdag 21 oktober ’22

Komende vrijdag 21 oktober 2022 wordt de torenkraan van de werf gemonteerd. En dat vraagt wat plaats. Daarom zal de Graaf Boudewijn IX-laan die dag afgesloten worden voor alle verkeer en dat voor het stuk tussen het kruispunt met de Elfde Julilaan en het kruispunt met de Hugo Verriestlaan.In huisnummers uitgedrukt, betekent dit dat de straat afgesloten wordt tussen de nummers 78 en 112. Meteen kunnen dus ook de parkeervakken tussen de huisnummers 78 en 112 die dag niet gebruikt …

Lees meerInstallatie Torenkraan op vrijdag 21 oktober ’22

werf tuighuisstraat wordt zo energiezuinig mogelijk georganiseerd

Ook Wonen Regio Kortrijk en aannemer Artes-Depret bekijken in deze energiecrisistijden hoe de werf op een zo zuinig en milieuvriendelijk mogelijke manier kan georganiseerd worden. Vaak kunnen kleine ingrepen al een heus verschil maken. Zo is er op dit ogenblik niet voldoende elektriciteit aanwezig op de werf.De makkelijkste oplossing is om overal dieselgeneratoren bij te plaatsen die extra stroom opwekken, al weten we dat dit soort motoren niet milieuvriendelijk zijn. Daarom werd op de werf Tuighuisstraat voor een batterij-unit gekozen met …

Lees meerwerf tuighuisstraat wordt zo energiezuinig mogelijk georganiseerd

Grondwerken gestart – gratis regenwater beschikbaar

Vorige week startte aannemer Artes-Depret met grondbemalingswerken in de buurt. Grondbemaling is nodig om het grondwaterpeil te verlagen en de grondwerken van ons bouwproject in droge omstandigheden te kunnen uitvoeren. Daarbij wordt overtollig grondwater weggepompt uit de werfzone. Bij het oppompen van het grondwater is er geen risico voor schade aan de omliggende woningen aangezien de bemaling gebeurt in een gesloten bouwkuip. Gelet op de klimaatopwarming willen wij als huisvestingsmaatschappij verantwoord omgaan met overtollig grondwater. Daarom hebben we beslist het …

Lees meerGrondwerken gestart – gratis regenwater beschikbaar

Bouwwerken starten op 4 juli 2022

Het heeft wat voeten in de aarde gehad, maar eindelijk kunnen we het startschot geven van de bouwwerf aan de Tuighuisstraat – Graaf Boudewijn IX-laan. Voor de realisatie van dit project gaat Wonen Regio Kortrijk in zee met aannemer Artes Depret.Die heeft de start van de bouwwerf nu ingepland op maandag 4 juli. Dan begint de aannemer met de funderingstechnieken die tot eind augustus zullen duren. Tijdens deze fase wordt onder meer het overtollige grondwater weggepompt. De aannemer zorgt ervoor …

Lees meerBouwwerken starten op 4 juli 2022

Aannemer isoleert vrijgekomen muren

Het bouwproject aan de Tuighuisstraat heeft de afgelopen maanden vertraging opgelopen. Het ziet ernaar uit we pas in het voorjaar van 2022 kunnen starten met de bouw van het appartementsblok. Na de sloop van de woningen in de buurt kwamen de muren van een aantal overgebleven woningen bloot te staan aan koude, wind en regen. Om te vermijden dat dit voor vocht- en warmteproblemen zorgt, startte de aannemer deze week met het isoleren en winddicht maken van die muren. Op …

Lees meerAannemer isoleert vrijgekomen muren

Veel aandacht voor circulair bouwen

Momenteel wint Wonen Regio Kortrijk prijzen in voor de werken die aannemers zullen uitvoeren omde renovatie van de zogenaamde Tuinwijk tot een goed einde te brengen.Het schrijven van de bestekken voor deze werken heeft enige tijd gevraagd.Dat komt voornamelijk doordat er doorheen het project veel aandacht uitgaat naar wat men‘circulair bouwen’ noemt. Hiermee bedoelen we dat we de materialen van de oude, intussen gesloopte gebouwen zoveelmogelijk hergebruikt worden. We hebben het hierbij bijvoorbeeld over de gevelstenen en de dakpannen uit …

Lees meerVeel aandacht voor circulair bouwen

Sloopwerken Tuighuisstraat bijna voltooid

Jullie zullen ongetwijfeld al gezien hebben dat de afbraak van de panden op de hoek van de Tuighuisstraat en de Graaf Boudewijn IX-laan een feit is. een aantal originele bouwmaterialen werden mooi gerecupereerd en gestapeld om later opnieuw te kunnen gebruiken. Het terrein staat klaar voor het optrekken van een eigentijdse nieuwbouw. Iets verderop in de straat, vlak bij het pand van het CAW, moeten nu nog twee leegstaande vervallen pandjes en enkele garages gesloopt worden. Dat gebeurt in een …

Lees meerSloopwerken Tuighuisstraat bijna voltooid