Grondwerken gestart – gratis regenwater beschikbaar

Vorige week startte aannemer Artes-Depret met grondbemalingswerken in de buurt.

Grondbemaling is nodig om het grondwaterpeil te verlagen en de grondwerken van ons bouwproject in droge omstandigheden te kunnen uitvoeren.

Daarbij wordt overtollig grondwater weggepompt uit de werfzone.

Bij het oppompen van het grondwater is er geen risico voor schade aan de omliggende woningen aangezien de bemaling gebeurt in een gesloten bouwkuip.

Gelet op de klimaatopwarming willen wij als huisvestingsmaatschappij verantwoord omgaan met overtollig grondwater. Daarom hebben we beslist het weggepompte water te bewaren in een apart waterreservoir dat door de hele buurt gratis kan gebruikt worden.

Concreet zal u gratis gebruik kunnen maken van een reservoir van 20 kubieke meter zuiver regenwater voor het besproeien van de bloemen en planten in uw tuin. Het reservoir zal blijven staan tot eind november.