Veel aandacht voor circulair bouwen

Momenteel wint Wonen Regio Kortrijk prijzen in voor de werken die aannemers zullen uitvoeren om
de renovatie van de zogenaamde Tuinwijk tot een goed einde te brengen.
Het schrijven van de bestekken voor deze werken heeft enige tijd gevraagd.
Dat komt voornamelijk doordat er doorheen het project veel aandacht uitgaat naar wat men
‘circulair bouwen’ noemt.

Hiermee bedoelen we dat we de materialen van de oude, intussen gesloopte gebouwen zoveel
mogelijk hergebruikt worden. We hebben het hierbij bijvoorbeeld over de gevelstenen en de dakpannen uit 1925.
Die hebben we nu verzameld en ordelijk gestapeld in houten bakken zodat ze nadien weer geïntegreerd kunnen worden.

Om te kunnen garanderen dat we die opnieuw kunnen verwerken in het project, stelde het
studiebureau erg gedetailleerde lastenboeken op en gebeurden nog proeven op
de gerecupereerde materialen.

We verwachten de eerste prijsvoorstellen van de aannemers binnen te krijgen tegen begin maart
waarna de onderhandelingen kunnen beginnen.